fbpx
Close
Welcome

ทำตามาแล้วไม่เท่ากัน เป็นเพราะอะไร???

หมอพี ทำตาสองชั้น

ทำตามาแล้วไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไร???

 

สาเหตุหลักๆของการที่ทำให้ชั้นตาไม่เท่ากัน มี 3 ปัจจัย คือ

1) การวัดชั้นตาที่ไม่เท่ากัน เพราะถ้าวัดชั้นตาไม่เท่ากันตั้งแต่แรก เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ชั้นตาเท่ากันนั้นมีโอกาสยากกว่าแน่นอน แต่ก็มีโอกาสที่ชั้นตาจะเท่ากันได้โดยต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยต่อไป

2) การประเมินกำจัดไขมันบนเปลือกตา หากการประเมินผิดพลาดไม่ว่าจะกำจัดไขมันออกเยอะหรือน้อยเกินไป ก็จะมีผลต่อขนาดของชั้นตาที่ไม่เท่ากันได้

3) การประเมินตัดหนังตา ถ้ามีการตัดหนังตาส่วนเกินที่ไม่เหมาะสม จะมีผลต่อความสูงของชั้นตาที่ไม่เท่ากันด้วย

4) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตา โดยข้างที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมากกว่า จะเห็นตาดำน้อยกว่า ซึ่งจะทำให้ตาดูง่วงนอนมากกว่า และชั้นตาหนากว่าปกติ ดังนั้นในผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 2 ข้างที่ไม่เท่ากันก็จะส่งผลทำให้ขนาดของชั้นตาไม่เท่ากันได้


Welcome