fbpx
Close
Welcome

อยากมีรูปตายาว ต้องทำอย่างไร?

เปิดหัวตา เปิดหางตา

อยากมีรูปตายาว ต้องทำอย่างไร?​

 

โครงสร้างสัดส่วนของรูปตาจะมี 2 แนวคือแนวตั้งและแนวนอนดังนั้นหากต้องการมีรูปตาที่ยาวขึ้นจึงเป็นการเพิ่มความยาวตามแนวนอนนั่นเอง

โดยสามารถเพิ่มความยาวของตาได้ 2 ส่วนคือ

1) การเปิดหัวตา  คือการขยายเพิ่มความยาวของรูปทรงตาในบริเวณหัวตาคนที่มีหัวตาปิดรั้งจะทำให้ตาดูกลมและสั้นการเปิดหัวตาจะทำให้ทรงตาดูเรียวยาวขึ้น

2) การเปิดหางตา คือการขยายบริเวณมุมหางตา คนที่มีหางตาปิด จะทำให้ตาดูสั้นและหางตาดูตก มีผลทำให้ดูตาเศร้าได้ การเปิดหางตาจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้


Welcome