fbpx
Close
Welcome

ประวัติหมอพี นายแพทย์ วุฒิพงศ์ เกลี้ยงบัวคง

         ผมหมอพี ได้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจบจากแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้เข้าสู่วงการทำความงามตั้งแต่ ปี 2550 ถือว่าเริ่มเข้ามาช่วงแรกๆๆเลย โดยในเวลาดังกล่าว สิ่งที่ popular ก็มี โบท็อกซ์ และฟิลเลอร์ ทางผมได้ ไปเอาเทคนิคทั้ง 2 อย่าง จาก อาจารย์จากอเมริกา ยุโรป และสิงคโปร์ มาผสมผสาน เพื่อทำให้ใบหน้าดูดี ดูเด็ก ต่อมาการร้อยไหมได้เข้ามามีบทบาทในด้านความงามมากขึ้น ผมก็ได้ update ความรู้และนำร้อยไหมเข้ามาเพิ่มความสวยในทันที แต่ผมก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไป update ที่เกาหลีอยู่เรื่อยๆๆ เมื่อเทคโนโลยีทางเกาหลีได้มีอิทธิพลกับความงามมากขึ้น อีกนวัตกรรมหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบทบาทในด้านความงามเกาหลีและบ้านเรามากก็คือ การฉีดไขมันบนใบหน้า ผมจึงไม่รอช้าที่จะนำเข้ามาเสริมความสวยให้ลูกค้า เพื่อมาเติมเต็มให้ใบหน้าดูสวยงาม และดูเด็ก อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากความงามในการเสริมสวยใบหน้า ผมก็ได้ทำการ update ความรู้ในด้านอื่นๆๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการทำตา 2 ชั้น จากเกาหลี เป็นประจำ ทุกๆ 3 เดือน และความรู้ ทางด้าน ผิวหนัง จาก โรงพยาบาลผิวหนังที่ สิงคโปร์ เป็นเวลา 1 ปี และ โรงพยาบาลผิวหนังภายในประเทศ เป็นต้น เพราะผมเชื่อว่า การเรียนรู้ไม่มีวันจบ ยิ่งเรารู้เยอะ เราก็จะสามารถเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดและปลอดภัย

หมอพี ทำตาสองชั้น

Certification

หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น

Welcome