Close

หมอพี

ทำตาสองชั้น

สวยแบบเป็นตัวเอง
โดย หมอพี Doctor P Clinic

Doctor P Clinic
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ตาสองชั้นหมอพี
ทำตาสองชั้นหมอพี
ทำตาสองชั้นหมอพี
ทำตาสองชั้นหมอพี
ทำตาสองชั้นหมอพี

วิเคราะห์ใบหน้า แต่ละบุคคลอย่างละเอียด

ก่อนทำตาสองชั้นทุกครั้ง หมอพีจะทำการวิเคราะห์ ชั้นตา ให้เข้ากับ ใบหน้า เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ปลอดภัย ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง

หมอพี ทำตาสองชั้น

รับประกันผล
ประสบการณ์มากกว่า 10,000+ เคส

กว่า 95% พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้

หมอพี ทำตาสองชั้น

ฉายแสง เพื่อลดอาการบวมช้ำ

หมอพี ทำตาสองชั้น

รีวิวจากลูกค้า

หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
xหมอพี ทำตาสองชั้น

ราคาทำตาแบบ
กรีดยาว

30,000 บาท

หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
หมอพี ทำตาสองชั้น
02-0546961
062-6426942

รามอินทรา 109 เขตคลองสามวา แขวงบางชัน กรุงเทพ ฯ